شعر امروز

|50386768|vzj
با ما باشید با یکی دیگر از فایل های قابل دانلود با عنوان : شعر امروز

>p>فرمت فایل: ورد - Word ( -- قابل ویرایش ) تعداد صفحه : 11 روابط با محیط و جهان پیرامون، درک دانش زمان، شناخت تضادها، اندیشیدن به همه این عوامل باعث می شود که « بیان» به یاری واژه ها، عبارات و تمثیلاات و استعارات شکل یابد. جهان پیرامون اگر جاذب شود و سخن و هنرمند باشد، هنر و هنرمند پرورش می یابند واگر نباشد، سرکوب می شوند و به گونه های غیر هنری و « مادی » رخ می نمایند. در این سیر « توانایی » در «...